Evergreen

  • Evergreen
  • Evergreen
  • Evergreen
  • Evergreen

Evergreen

חברה:מעוז דניאל
מיקום:רעננה
מס' יחידות דיור:99

במקום בו התחרות גדולה מאוד, והמתחרים ממוקמים ממש אחד ליד השני, למיתוג יש חשיבות עליונה במטרה ליצור בידול מול המתחרים. לאחר בדיקה וחשיבה הבנו שהנכס העיקרי לנו מול המתחרים הוא המיקום הגבוה ביותר בנווה זמר שברעננה מול מרחבים ירוקים בלתי נגמרים. העוגנים בהם השתמשנו במיתוג ופרסום הפרויקט: שכונה ירוקה, נוף פתוח, איכות ושמחת חיים. איך יצא? ירוק עד…