.7kook ST

  • .7kook ST
  • .7kook ST
  • .7kook ST
  • .7kook ST
  • .7kook ST
  • .7kook ST

.7kook ST

חברה:אפריקה ישראל מגורים
מיקום:ירושלים
מס' יחידות דיור:131

כשהתבקשנו למתג את הפרויקט של אפריקה ישראל מגורים במרכז ירושלים, לא הייתה רכבת קלה, בוטיקים או מסעדות בעלות שם. אנחנו הבנו שההצלחה תהיה תלויה בשני דברים. הראשון, בניית מותג מגורים יוצא דופן בנוף הירושלמי, בעיקר לאור העובדה שהפרויקט היה מיועד לשיווק לתושבי חוץ. השני, והחשוב ביותר בשלב הראשון, היה שכנוע הקהל שעתיד להתרחש שינוי במרכז ירושלים. במהלך כל תקופת השיווק הקפדנו להזכיר לקהל את היתרונות של מרכז העיר. בחרנו להוביל את המהלך האסטרטגי עם שתי הבטחות: In the heartbeat of Jerusalem ו – The city at your feet. בשנה האחרונה עבדנו על מיתוג מוצרי הסופר פרימיום בפרויקט, וזאת לאחר שאפריקה ישראל מגורים שקדה על עיצוב יוצא דופן וראוי להערכה של אותם מוצרים. כך נולדו עד שני מותגי משנה לפרוייקט: PENTHOUSE, GRAND APARTMENTS.